Govor

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, članovi Vijeća ministara, gosti. Sa aspekta diskusije oko hitnosti, ja mislim da svaka rasprava o inicijativi ili prijedlogu izmjene nekog zakona koja ima u naslovu riječ VSTV treba da ima karakter hitnosti. Imajući u vidu da je ovaj Dom prije nekoliko sedmica sa nula glasova glasao, odnosno izjasnio se o Izvještaju o radu VSTV-a, dakle nula, ponavljam nula glasova je bilo „za“ takvu vrstu izvještaja, samo po sebi govori koliko je priča o VSTV-u bitna, a istovremeno i hitna. Imajući u vidu da taj segment pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine pod nazivom VSTV po svim, dakle, relevantnim istraživanjima javnog mjenja i mišljenja građana Bosne i Hercegovine ne funkcioniše na odgovarajući način, sve ono što dođe kao prijedlog izmjena Zakona o VSTV-u, koji bi bio početak rješavanja tog gorućeg problema i ako ima karakter hitnosti, mislim da ima opravdanje u tome. Prema tome, imajući sve ovo u vidu koliko je bitno riješiti taj segment pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, a evidentno je da se ne rješava, dakle prolaze dani, prolaze sedmice, svi pričaju kako je to bitno i kako mi to trebamo uraditi, ali nema konkretnih prijedloga. Kolega, zastupnik Mektić je učinio odgovarajući napor i inicirao neke stvari i da li je dovoljno, vjerovatno nije. Da li treba cjelovito rješenje izmjene Zakona o VSTV-u? Treba. Dakle, ali nema konkretnih, nema konkretnog dokumenta, dakle samo, sve je na priči. Imajući u vidu sve ovo navedeno, dakle podržavamo ovu vrstu, odnosno ovaj karatker hitnosti izmjena ovog Zakona i naravno i ukoliko dobije podršku ovog Doma taj postupak hitnosti, poslije toga ćemo podržati i sam Prijedlog izmjena ovog Zakona. Hvala.