Govor

Hvala. Uvaženi zastupnik Đonlagić, izvolite.