Govor

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Pa ja bi se mogao složiti sa gospodinom Arnautom da postoje elementi hitnosti i ja imam jako puno primjedbi i na rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća na neka rješnja kako bi to drugačije, recimo, o tome smo i pričali ovdje u Parlamentu, o izboru tužilaca, ovaj, u Parlamentu na svim nivoima. Ali smatram da je nemoguće ovaj Zakon, koji danas imamo, razmatrati u hitnom postupku i riješiti sve te probleme koje, ja sam skloniji tome da to razmatramo u više čitanja, da ne bude hitni postupak i da. Već sam ranije govorio i to je nešto što sigurno, jedna oblast u koju treba ući i gdje treba pokušati da ustrojimo i da riješimo, pogotovo sa aspekta gledajući kako i Visoko sudsko i tužilačko vijće, pa i neke druge institucije poput Centralne izborne komisije, koje bi jel', pod navodnicima, trebali da budu, ne pod navodnicima trebale bi da budu nezavisne, a pod navodnicima su nezavisne i vrlo plastično predsjednici tih tijela pokazuju svoju političku ovisnost učestvujući u nekim manifestacijama koje baš i ne možemo tretirati neovisnim. Zbog toga smatram da je ovo oblast i imamo planiranu sjednicu, tematsku sjednicu Parlamenta o tome u kojoj bi trebalo da zaista govorimo sa argumentima i da dođemo do što je moguće kvalitetnijih rješenja, a nisam sklon razmišljati da je to moguće na ovom tekstu koji danas imamo. Hvala.