Govor

Hvala. Uvaženi zastupnik Nermin Nekišić, diskusija. Izvolite.