Govor

Hvala. Dakle, kada je u pitanju poslovnička odredba, mislim dva su, dvije su mogućnosti za hitni postupak ili je zakon formulisan na tako jednostavan način da se može usvojiti u jednom čitanju i u tim situacijama zaista nema neke potrebe za dugim obrazloženjem u ovoj fazi kad razgovaramo o hitnosti. Međutim, druga poslovnička odredba koja se tiče hitnog postupka kaže – ukoliko je zakon visokog stepena hitnosti. A onda to treba obrazložiti vrlo detaljno i ja sam tako doživio diskusiju gospodina Mektića. Dakle, on je u potpunosti 10 minuta posvetio obrazlaganju zbog čega je sada ne pet do dvanaest nego dvanaest i pet kad je u pitanju VSTV i zbog čega je neophodno da sad kad se izjasnimo, izjasnićemo se sad, a ne na kraju dana, neophodno da se izjasnimo za hitnost postupka, a onda ćemo i siguran sam da će imati diskusiju u drugom pravcu, je li, o samim rješenjima u zakonu. Sve što je čovjek uradio u tih 10 minuta, koliko sam ja čuo, a ticalo se samih rješenja, je da je na brzinu pročitao ta dva člana, a i to vjerovatno da stavi u kontekst čitavu ovu diskusiju oko hitnosti. Prema tome, ovaj, kad tumačite Poslovnik, a pogotovo članovi Kolegija, onda obratite pažnju na sve riječi u tom Poslovniku, jer ja sam primjetio da pogotovo u ovom mandatu imamo sve više selektivnog tumačenja Poslovnika. Dakle, ufatite se ovog dijela koji je formulisan na tako jednostavan način, tu stvarno ne treba duže od minute da kažete vidite ima dva člana i to je to. Ali ovdje je zaista, ono kako sam ja i pažljivo sam slušao, čovjek objasnio zašto je sada zaista trenutak da to što prije uradimo. Hvala.