Govor

Uvaženi predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Ja želim da kažem nešto o hitnosti i o nekom, o tom pojmu kako ga neko od nas i pojedine stranke, a i personalno doživljavaju. Želim da kažem da i podsjetim vas sve na činjenicu da je prije ravno osam, pa i više godina, Bosna i Hercegovina na inicijativu tadašnjeg rukovodstva Republike Srpske pristupila procesu koji je tad nazvan strukturalni dijalog u oblasti reforme pravosuđa u dijalogu sa Evropskom komisijom. Dakle, prošlo je osam godina dok su neki ovdje se sjetili i shvatili da eto to hitno. Imajući na umu, ja ću samo da kažem toliko o hitnosti i koliko je ko od nas i kako doživljava, da SNSD, a i stranke u koaliciji s nama, nisu za ovih osam godina, kada je u pitanju ukupno pravosuđe i njihova problematika, odstupili ni od jednog svoga stava, niti su promijenili mišljenje po pitanju glasanja o izvještajima o radu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, a trenutak hitnosti ovaj koji nam se sada prezentuje vjerovatno, prema našem mišljenju, ima veze sa određenim sudskim procesima i tužilačkim i da nema nikakve stvarne veze hitnosti rješavanja ovog zaista gorućeg problema u Bosni i Hercegovini, ali niti je ovo način, a pogotovo izražavamo sumnju u povod, a o hitnosti i vašem doživljaju hitnosti govori ovih proteklih osam godina. Hvala lijepo.