Govor

Sada samo govorimo o tome da li ćemo se opredijeliti o zahtjevu za hitni postupak i da li ćemo ovaj Zakon razmatrati po hitnom ili po nekom drugom postupku. Uvažena zastupnica Novaković-Bursać, izvolite.