Govor

Hvala predsjedavajući. Evo prije svega želim da pozdravim ovu inicijativu kad je u pitanju rasprava o radu i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i samog pravosuđa, obzirom na sve ankete građana koje su dosad provođene pokazuju da je uistinu vrlo nizak stepen povjerenja u pravosudni sistem naših građana, što od nas kao najvišeg zakonodavnog tijela u Bosni i Hercegovini traži određene reakcije. Ja bi učestvovao u diskusiji, ali ne znam da li ćete sada postupiti po ovom prijedlogu dopredsjedavajuće ...