Govor

Izvinjavam se, pa pazite nije mi uopšte namjera da polemišem oko ove stvari, evo prihvatim i ovu sugestiju koja je, koju ste iznijeli. Ali vidite, da bi ja uspio da obrazložim koliko toliko važnost svega ovoga, pa moram se dotaći suštine Zakona. Kako ću obrazložiti što je važno, što je bitno, što je hitno, ako neću objasniti i obrazložiti bar sa nekoliko rečenica o čemu se radi i šta je predmet ovog Zakona. Hvala.