Govor

Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege, poštovani članovi Vijeća ministara, svi uvaženi i nazočni na ovoj sjednici Zastupničkog doma. Ja sam se javila za povredu Poslovnika, pa pitam predlagatelja koji je dobio riječ, da li mi obavljamo ovdje raspravu o hitnosti procedura, obzirom na članaka 133. koji kaže da predlagatelj može zatražiti u pisanom obliku od Doma razmatranje u jednom čitanju prijedloga zakona visokog stupnja hitnosti ili je formuliran na tako jednostavan način da ga se može usvojiti ili odbaciti u cjelosti. Mi smo ovdje čuli zapravo obrazloženja za Zakon, pa čak i neke druge inicijative koje je neko, pa vas molim i predsjedavajućeg i sve zastupnike da se pridržavamo Poslovnika, jer mi koji se trebamo sad javiti trebamo raspravljati prvo da li Zakon usvajamo u hitnoj proceduri, a ne koja su to rješenja i tako. Kada se otvori rasrpava i kada budemo znali da li raspravljamo o Zakonu o hitnom postupku, koji smo usvojili, onda ćemo govoriti i o sadržaju Zakona. Pa evo ja molim i ukazujem na povredu Poslovnika i za ovu situaciju, a i naravno svake buduće. Hvala lijepa.