Govor

Uvaženi predsjedavajući pozdravljam Vas, Vaše zamjenike, članove Vijeća ministara i kolege i kolegice zastupnike, kao i ostale prisutne. Dobio sam nekoliko odgovora, komentarisat ću samo jedan. To je od ministra Mitrovića vezano za izgradnju putnog pravca Foča-Šćepan Polje, o čemu smo razgovarali i na Komsiji za izbor Vijeća ministara i to je bilo jedno od pitanja koje sam mu postavio. Za razliku od uobičajnih komentara, ja sam izuzetno zadovoljan i brzinom kojom je ovaj odgovor dostavljen, a i njegovim sadržajem koji ukratko kaže da bi taj putni pravac koji je sramota za državu Bosnu i Hercegovinu već godinama, koja je naša, je li, sa ove strane nabliža veza prema Crnoj Gori, taj put koji je u katastrofalnom stanju. Ja sam prošle sedmice prošao zadnji put, ne znam, tu nema šanse da se dva autobusa mimoiđu, nema mogućnosti kad je loše vrijeme da vam iko može garantovati da zajedno sa onim zemljištem koje klizi nećete završiti dole u provaliji. Dakle, odgovor je takav, optimističan je, da u drugoj polovini ove godine ili najkasnije početkom naredne, počinju radovi. Ono što je obećavajuće jeste i najava da je urađeno dosta popratne dokumentacije, da su riješeni uglavnom imovinsko pravni poslovi, s tim da ima ovdje i nekoliko stvari, ja neću sada da to komentarišem i da tražim dlaku u jajetu, ima nekoliko stvari koje vuku na ono, može bit bidne. Da ne bi to tako bilo, mislim ja Vas molim iako znam šta su vaše ingerencije, ali isto tako znam i šta znači politička moć čovjeka koji sjedi u Vijeću ministara, da ovo ispratite i da imamo informaciju nekada, recimo za pet, šest mjeseci, gdje smo sa ovom pričom i Vas lično ću cijeniti po tome ako održite ono obećanje koje ste dali kad smo razgovarali i kad ste trebali postati ministar, a bili samo kandidat. Hvala vam.