Govor

U skladu sa članom 170. Poslovnika do ove sjednice Doma pitanja i incijative u pisanoj formi postavili su sljedeći zastupnici: Saša Magazinović je postavio 8 pitanja, Nenad Nešić dva, Zukan Helez je postavio jedno pitanje, Edita Đapo je postavila jedno pitanje, Mirjana Marinković-Lepić je postavila 4 pitanja, Jasmin Emrić je dva pitanja postavio, Damir Arnaut postavio je dva pitanja i zatražio upućivanje urgencija za dostavljanje odgovora, Nikola Lovrinović je postavio dva pitanja i zatražio upućivanje urgencija za dostavljanje odgvoora, Aida Baručija je postavila 15 pitanja, Adil Osmanović jedno pitanje i zastupnici iz Kluba Naša stranka-Nezavisni blok postavili jedno pitanje. Do današnje sjednice dostavljeni su sljedeći odgovori: na pitanja zastupnice Mirjane Marinković-Lepić dostavljeno je 38 odgovora, Aide Baručije 26 odgovora, na pitanja Saše Magazinovića dostavljeno je 7 odgovora, na pitanja Damira Arnauta dostavljeno je 6 odgovora i po jedan odgovor dostavljen je na pitanja uvaženih zastupnika: Đapo, Đonlagića, Mehmedovića, Emrića i Mirka Šarovića. Imate li komentare na dobivene odgovore? Imate, uvaženi zastupnik Magazinović. Izvolite.