Govor

Ok. Hvala, nema više prijavljenih. Prelazimo na tačku broj dva, Ad. 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja