Govor

Dobili ste Zapisnik. Ima li neki od uvaženih zastupnika primjedbe na Zapisnik? Imamo zastupnicu Sanju Vulić. Izvolite.