Govor

Hvala predsjedavajući. Ja sam ovu tačku dnevnog reda još predložio u aprilu prošle godine, ne znam zašto Kolegij nikada nije stavio na razmatranje, tako da sam to ponovio sada sa istim materijalom, ovaj, koji je dostavljen tada. Dakle, utvrđivanje okolnosti vezanih za komunikaciju upućenu generalnom sekretaru Vijeća Evrope ispred Parlamentarne skupštine BiH sa posebnim osvrtom na dva pitanja od primarne važnosti, razmatranje medijskih izvještaja, da je gospođa Krišto zauzela određene stavove po pitanju odobravanja međunarodnih putovanja nakon što je gospodin Mladen Bosić, govorimo o prošlom sazivu, odbio dati saglasnost za njeno putovanje u Bleiburg gdje se održavala komemoracija pripadnicima ... ustaških i drugih kolaboracionističkih postrojbi, a što mi je gospodin Bosić potvrdio, te da se utvrdi da li je odbijanje mog, saglasnost za moje putovanje u svojstvu eksperta Vijeća Evrope na bilo koji način s tim povezano, te dostavljanje svih utvrđenih činjenica generalnom sekretaru Vijeća Evrope. Kratko obrazloženje: Ja sam u oktobru 2018. izabran kao ekspert Vijeća Evrope da putujem na konferenciju o pravnim pitanjima u Danskoj. Tanašnji članovi Kolegija, gospodin Džaferović, gospodin Mladen Bosić su odmah dali saglasnost, gospođa Krišto je odbila dati saglasnost, međutim službe Parlamenta su obavijestile generalnog sekretara Vijeća Evrope da saglasnost nije data zato što se Kolegij nije sastao, međutim, kako vidite iz priloženih materijala email poruke unutar službi dokazuju da su gospodin Džaferović i gospodin Bosić dali saglasnost, da gospođa Krišto nije. Ja sam razgovarao, konsultovao se o ovom pitanju sa gospodinom Bosićem. On nije znao konkretno razloge za odbijanje ovog konkretnog putovanja, međutim, takođe me obavijestio da je gospođa Krišto obavijestila nakon što je on odbio dati saglasnost za njeno putovanje u Bleiburg da ona više neće davati generalno saglasnosti za putovanja. Tako da, s obzirom da nemam činjenice, ja sam se obratio kao što znate sve troje u više navrata, prvo Kolegiju sekretara, pa Kolegiju Predstavničkog doma, nikad nisam dobio nikakav odgovor po ovom pitanju i mene zaista čudi da gospodin Radmanović i gospodin Zvizdić nisu našli za shodno da se ovo pitanje razmotri u svijetlu zaista ozbiljnih medijskih izvještaja da su neka odbijanja za putovanja možda bila povezana sa odbijanjem gospodina Bosića da gospođi Krišto odobri putovanje u Bleiburg. Stoga predlažem ovu tačku dnevnog reda, dakle, da se sve ovo razmotri, da se eventualno ukoliko tačka bude prihvaćena, da se formira neka komisija koja će razmotriti ova pitanja. Hvala.