Govor

Uvažene dame i gospodo zastupnici, poštovani članovi Vijeća ministara BiH, uvaženi predstavnici medija, poštovani gosti, otvaram 5. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, himna države Bosne i Hercegovine. Još jednom srdačno pozdravljam sve uvažene zastupnice i zastupnike, kao i prisutne goste. Na sjednici je trenutno prisutno 37 zastupnika. Uvaženi zastupnik Softić je najavio kašnjenje, a iz Ministarstva vanjskih poslova BiH dostavljeno je obavještenje da zamjenik ministrice vanjskih poslova, Josip Brkić, zbog ranije preuzetnih obaveza nije u mogućnosti prisustvovati sjednici Doma. Dakle, konstatujem da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. Sada prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Što se tiče izmjena dnevnog reda sjednice želim napomenuti sljedeće: S dnevnog reda skinute su sljedeće tačke: Tačka 12. Prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije (P.Z.E.I), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-667/19 od 24. 12. 2019. godine (prvo čitanje); Tačka 37. Razmatranje zastupničke inicijative Aide Baručije koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 97/15), upućujem zastupničku inicijativu kojom se Vijeće ministara obavezuje da uradi analizu sigurnosti i tehničke opremljenosti na željezničkim stanicama u Bosni i Hercegovini”, broj: 01-50-1-1655/19 od 18.09.2019. godine; jer Komisija za saobraćaj i komunikacije nije dostavila mišljenje. Tačka 17. Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2017. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-2701/18 od 10. 12. 2018. godine, skinuta je tačka na zahtjev Zajedničke komisije za ljudska prava; Tačka 34. Razmatranje zastupničke inicijative Damira Arnauta, koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnosim zastupničku inicijativu za izmjene i dopune Pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1-186/19 od 31. 01. 2019. godine; Tačka 38. Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković Lepić koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 97/15), upućujemo zastupničku inicijativu za izmjenu člana 5. Pravilnika o korištenju telefona u Parlamentarnoj skupštini BiH na osnovu člana 49. stav (2) Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15 i 16/16), člana 63. stav (1) tačka g) Poslovnika Predstavničkog doma ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 97/15) i člana 53. stav (1) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16)”, broj: 01-50-1-1872/19 od 25. 10. 2019. godine, jer Zajednička komisija za administrativne poslove nije dostavila svoje mišljenje. Na dnevni red dodate su: Tačka 3. Zahtjev zastupnika Dragana Mektića za razmatranje Prijedloga zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u sadašnjem sastavu, po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-472/20 od 18.02.2020.; Tačka 15. Izjašnjavanje Predstavničkog doma o utvrđivanju novoga roka za dostavljanje mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o akcizama (predlagač: zastupnica Aida Baručija), broj 01-02-1-222/19 od 26.02.2019. Dok su tačke 11. i 12. dopunjenje: Tačka 11. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, predlagači zastupnici: Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-1-840/19 od 18. 04. 2019. godine, skraćeni postupak, s Mišljenjem Komisije za finansije i budžet koja nije prihvatila principe Prijedloga zakona. Tačka 12. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, predlagač: zastupnik Damir Arnaut, broj: 01-02-1-1517/19 od 30. 08. 2019. godine , s Mišljenjem Ustavnopravne komisije koja po drugi put nije prihvatila principe Prijedloga zakona. Otvaram raspravu o predloženom dnevnom redu. Uvaženi zastupnik Dragan Mektić. Izvolite.