Govor

Hvala. Zastupnik Zukan Helez, rasprava. Izvolite zastupniče.