Govor

Kolegij Doma je nadležnim za razmatranje navedene inicijative odredio Ustavnopravno povjerenstvo i Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava. Ustavnopravno povjerenstvo dostavilo je Mišljenje, Povjerenstvo je prihvatilo inicijativu. Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava dostavilo je Mišljenje, Povjerenstvo je prihvatilo inicijativu. Otvaram raspravu o inicijativi. Nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Prelazimo na točku 31. Ad. 31. Razmatranje zastupničke inicijative zastupnika Kluba HDZBiH – HNS „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH prihvaća Deklaraciju Europskog parlamenta od 23. 9. 2008. i Rezoluciju Europskog parlamenta od 2. 4. 2009. i donese Odluku kojom se 23. kolovoza obilježava kao „Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima“, broj: 01-50-1-1949/20 od 5. 10. 2020. godine