Govor

Kolegij Doma je nadležnim za razmatranje navedene inicijative odredio Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, nadležno Povjerenstvo dostavilo je Mišljenje, inicijativa je prihvaćena i upućena Domu na daljnju proceduru. Otvaram raspravu o inicijativi. Nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Prelazimo na točku 30. Ad. 30. Razmatranje zastupničke inicijative Edite Đapo „kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da izmijeni član 12.a) Zakona o državljanstvu na način da se ne zahtijeva odricanje od državljanstva zemalja koje su promijenile svoje zakonodavstvo i dozvoljavaju višestruko državljanstvo (Danska, Norveška, Luksemburg, Češka i druge) ili da se hitno s ovim zemljama zaključi bilateralni sporazum“, broj: 01-50-1-1934/20 od 2. 10. 2020. godine