Govor

Hvala. Znači, ja sam ovu inicijativu predao na početku školske godine i upravo sam o tome i govorio da je bilo potrebno ovo usvojiti tada kada je prvi put razmatrana da djeca ne bi dočekala zimski raspust i da nisam istrajao u tome na sjednicama Doma, to bi se i desilo. Međutim, upornim ponavljanjem i potenciranjem ovog problema Ministarstvo sigurnosti je reagovalo i ja kako sam upoznat iz medijskih izvještaja da je taj granični prelaz otvoren za potrebe te djece kako bi mogla ići u školu jedan kilometar umjesto 14 km okolo. Mislim da mi nikad neće biti jasno zbog čega je bilo ko glasao protiv ove inicijative, jer se ticala djece, ticala se njihove potrebe da idu u školu jedan kilometar, a ne 14 km okolo i neshvatljivo je i neprihvatljivo da bilo ko glasa protiv toga, ali evo to je još jedan pokazatelj kakva je svijest nekih ljudi i smatram da, kažem opet, iako postoje midijski izvještaji da je inicijativa implementirana u praksi, smatram da ovo treba ipak ostati na dnevnom redu, da treba ostati zabilješka o tome kako se ko izjašnjavao po ovom pitanju i na kraju krajeva ukoliko u praksi dođe do ponovnog zatvaranja kako bi nadležno ministarstvo i nadležne službe imale stav ovog Doma. Hvala.