Govor

Kolegij Doma je nadležnim za razmatranje navedenog Izvješća odredio Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH. Povjerenstvo je dostavilo Mišljenje, Povjerenstvo nije usvojilo Izvješće. Otvaram raspravu o Izvješću. Nema prijavljenih, zaključujem raspravu. Prelazimo na točku 27. Ad. 27. Izvješće o radu Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-2196/20 od 10. 11. 2020. godine