Govor

Hvala predsjedavajući. Evidentno je pravilo da svake naredne godine među izvještajima Kancelarije za reviziju o finansijskom poslovanju institucija imamo i revizorska mišljenja sa rezervom i skretanjem pažnje po osnovu finansijskog poslovanja i usklađenosti za neke institucije i to Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo odbrane i sve više Ministarstvo bezbjednosti. Izvršenje budžeta institucija BiH koje su dobile mišljenje sa rezervom i mišljenje sa rezervom uz skretanje pažnje iznosi 370.248.899,00 KM ili 43% ukupnog izvršenja. Problematičan je stepen realizacije preporuka Kancelarije za reviziju u 2018. godini, pa je tako 58% preporuka datih u prošloj i u ranijim godinama realizovano, ali njihova realizacija je i u toku. Ovaj procenat sadrži jedan broj potpuno realizovanih preporuka i broj preporuka čija je realizacija u toku, ukoliko tu dodamo procenat od 34% nerealizovanih preporuka dobija se slika stanja i pretpostavka da je većina tih preporuka Kancelarije za reviziju ustvari nerealizovana. Analizom realizovanih preporuka koje se odnose na Izvještaj o izvršenju budžeta za 2018. godinu konstatovano je da su date ukupno 53 preporuke, a samo šest preporuka je realizovano. Dakle, ovo je jedna jako loša slika realizacije prethodnih preporuka koje se prema strukturi izvještaja, a sve više i tradiciji, uglavnom odnose na Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo bezbjednosti. Kada su u pitanju višegodišnja kapitalna ulaganja institucije sa značajnim sredstvima za ovu namjenu su realizovale samo 7,2% u odnosu na raspoloživa sredstva od 171.050.579,00 KM zbog sporosti i nedostatka proaktivnih pristupa nadležnih institucija, sredstva ta već godinama ostaju nerealizovana, iako bi istim mogli biti finansirani neki drugi prioritetni projekti. Takođe, čitajući izvještaj za oko su mi zapali podaci o iznosu nepovučenih sredstava po kreditima i projektima ukupno 793.630.878,00 KM i iznos su plaćene naknade za neangažovana kreditna sredstva koja su u 2019. godini iznosila 7.273.068,00 KM. Što se tiče Ministarstva inostanih poslova osnov za mišljenje sa rezervom, Ministarstvo je provodilo interne premještaje državnih službenika koji su bili na probnom radu, što je uzrokovalo aktiviranje rezervnih listi i prijem dodatnih pet državnih službenika, iako se za to nisu stekli uslovi shodno Zakonu o državnoj službi u institucijama BiH i podzakonskim aktima, tačka 5. i 4. ovog Izvještaja. Ministarstvo nije provodilo aktivnosti za implementaciju sistema finansijskog upravljanja i kontrole koje su propisane Zakonom o finansiranju institucija BiH. Funkcija interne revizije u Ministarstvu nije uspostavljena, što se vidi iz tačke 3.4. Izvještaja. Angažman osoba po osnovu ugovora o djelu na sistematizovanim randim mjestima, sporost u realizaciji višegodišnjih kapitalnih ulaganja tačka 5.1.6. Izvještaja i nedostaci utvrđeni u procesu javnih nabavki, tačka 6. Izvještaja. Od oko 30 preporuka Kancelarije za reviziju za 2018. godinu Ministarstvo inostranih poslova je u 2019. godini u potpunosti realizovalo samo jednu preporuku. Hvala.