Govor

Hvala. Riječ ima gospođa Krišto, predsjedavajuća Doma. Izvolite.