Govor

Nakon što na prošloj sjednici Doma nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasanja Kolegij Doma kao povjerenstvo nije postigao suglasnost o zastupničkoj inicijativi Zlatana Begića. Izvješće povjerenstva Kolegija ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se izjasnimo naknadno u drugom krugu glasanja o zastupničkoj inicijativi Zlatana Begića. Prelazimo na točku 22. Ad. 22. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Zlatana Begića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u suradnji s Parlamentarnom skupštinom BiH, pokrene postupke potrebne za uspostavljanje novog ministarstva u Vijeću ministara BiH – Ministarstva za iseljeništvo“, broj: 01-50-1-1816/20 od 15. 10. 2020.