Govor

Nakon što na prošloj sjednici Doma nije bilo potrebne entitetske većine u prvom krugu glasanja Kolegij Doma kao povjerenstvo nije postigao suglasnost o zastupničkoj inicijativi zastupnika Zlatana Begića. Izvješće povjerenstva ste dobili, rasprava je okončana, ostaje da se naknadno izjasnimo u drugom krugu glasanja o zastupničkoj inicijativi zastupnika Begića. Prelazimo na točku 18. Ad. 18. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Zlatana Begića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH da sukladno svojim nadležnostima i propisanim procedurama te u suradnji sa drugim nadležnim institucijama, od Europskog suda za ljudska prava u Strazbourgu pribavi službene podatke koji se odnose na točan broj odbačenih i odbijenih priziva građana Bosne i Hercegovine podnesenih ovom sudu u postupcima pokrenutim povodom potraživanja naknade štete proizišle iz počinjenih ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i zločina genocida (uz popis predmeta), te da pribavi službene podatke jesu li (i koji su) predstavnici Bosne i Hercegovine (općenito i u ovom sudu) sudjelovali u postupcima po ovim predmetima na bilo koji način i u bilo kojoj fazi, te kakav je bio njihov stav ili eventualni utjecaj na sadržaj odluka u svakom pojedinačnom predmetu”, broj: 01-50-1- 1773/20 od 15. 10. 2020. godine