Govor

Što god Vam treba, što je u skladu sa Poslovnikom, to je Vaše pravo, ja nisam rekla da postoji neko ko određuje što je s Poslovnikom, nego postoji Poslovnik koji je jasno definirao, postoji predsjedavajući koji je takođe dužan da u skladu sa Poslovnikom vodi računa o dnevnom redu i zato sam već bila upozorena, samo sam rekla uvaženoj zastupnici da je već na istoj, jer je i sama rekla da je već prokomentirano.... nema nikakvih drugih suvišnih komentara. Prelazimo na točku sedam dnevnog reda, Ad. 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, predlagatelji: zastupnice Borjana Krišto, Darijana Filipović, Alma Čolo, Nada Mladina i Edita Đapo, broj: 01-02-1-1408/20 od 9. 7. 2020., s Mišljenjem Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava