Govor

Predsjedavajuća, upravo sam htjela da kažem povreda Poslovnika član 77.