Govor

Molim vas da se pridržavamo dnevnog reda, a na dnevnom redu je Mišljenje, negativno Mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva. Hvala lijepa. Zastupnica Aida Baručija, povreda Poslovnika.