Govor

Hvala. Zastupnica Snježana Novaković-Bursać, ispravak krivog navoda. Izvolite zastupnice.