Govor

Hvala. Zastupnik Saša Magazinović, ispravak krivog navoda. Izvolite zastupniče.