Govor

Hvala predsjedavajuća. Prvo, Mišljenje Ustavnopravne, radi se, dakle, o prijedlogu ustavnih amandmana i iako Ustavnopravna komisija u načelu treba da se i u pravilo da se izjašnjava o tome da li su, da li je odgovarajući prijedlog usklađen sa Ustavom, s obzirom da su ustavni amandmani u pitanju mislim da je ispravno bilo i da jeste u suštini se Ustavnopravna komisija izjašnjavala i o sadržaju. Ja moram da kažem, ja ispravljam krivi navod po pitanju navodnog autorstva ovog što pokušava gospodin Magazinović vrlo neprimjereno da inputira u ovom trenutku gospodinu Dodiku i ne znam kome sve. Gospodin Dodik i SNSD u čemu je, ovaj, ozbiljno učestvovao to je na koncu i proveo. Prema tome nema, potpuno je neprimjereno da u ove Vaše prijedloge koji su u sadržaju toliko, nažalost, loši da mislim da je Ustavnopravna komisija u potpunosti ispravno odlučila, jer oni su, da ne ulazim sad u rješenja, nego u tome da ste pravnički gledano s aspekta pravne struke i tehnike toliko neprimjereno pripremili ovo, a o načinu na kojeg Vi zamišljate ustavne reforme je suvišno i odgovoriti i mislim da srozavate politički dijalog, a posebno pokušaj nekakvih ustavnih reformi, ovo nigdje ne ide u svijetu ovako, a posebno ne u ovako složenoj situaciji. I zamolila bih Vas, gospodine Magazinoviću, da se stvarno ... ustvari radite kako, šta hoćete sa ugledom SDP-a, ali i ovo ide u pravcu srozavanja ugleda te partije, ne bih to komentarisala, ali ne inputirajte ovako loša rješenja ljudima kojima oni ne pripadaju. Hvala lijepo.