Govor

Hvala. Ne vidim više prijavljenih. Zaključujemo raspravu o zahtjevu za glasanje za hitni postupak o ovom Prijedlogu zakona, pa vas molim da se izjasnimo. Od ukupno 32 nazočni – 15 za, 10 protiv, 7 suzdržanih. Postoji opća većina, ali ne postoji entitetska većina, RS nema jednu trećinu, znači, glasova „za“. Odlažemo usuglašavanje za jednu od narednih sjednica o ovom prijedlogu. Prelazimo na točku četiri, Ad. 4. Zahtjev zastupnika Saše Magazinovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u sukladu sa člankom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2145/20 od 3. 11. 2020. godine