Govor

Pozdravljam Vas, predsjedavajuća, Vas i zamjenike, kolegice i kolege, predstavnike Vijeća ministara. Ja ću, ovo će biti možda najkraće obrazloženje jednog zakona u jednoj rečenici i ne javljam se ni na sledeću tačku dnevnog reda, pošto računajte da je ovo obrazloženje i za taj zakon. Ljudi, imamo velike plate, imamo značajne privilegije, nije u redu da imamo pravo i da uzimamo jubilarne nagrade, nije moralno, nije ljudski, pohlepno je. Ako nekom nešto znači tih 800 ili 900 maraka nek kaže skupićemo i daćemo mu taj novac, ali vas pozivam da ukinemo ovo i pokažemo na bar simboličan način da politika može imati i ljudsko lice. Hvala vam.