Govor

Zakonodavno-pravni sektor dostavio je Mišljenje 04.11.2020. godine. Otvaram raspravu o zahtjevu za hitni postupak. Zastupnik Saša Magazinović, izvolite zastupniče.