Govor

Hvala zastupnici. Ovim smo iscrpili komentare na dobivene odgovore. Prije no što pređemo na preostale točke dnevnog reda današnje sjednice, temeljem članka 27. točke f) ograničavam trajanje rasprave sa svim preostalim, na svim preostalim točkama na pet minuta. Prelazimo na točku tri dnevnog reda, Ad. 3. Zahtjev zastupnika Saše Magazinovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u sukladu s člankom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2144/20 od 3. 11. 2020. godine