Govor

Hvala zastupniku. Sljedeći za komentar javio se zastupnik Zukan Helez. Izvolite zastupniče.