Govor

Molim Vas, zastupniče, ja se nadam da Vi znate Poslovnik, ali morali ste pročitati da za vrijeme dnevnog reda nema pauze sjednice. Evo, hvala Vam lijepa i nadam se da razumijete da je nam svim cilj da mi radimo u skladu sa Poslovnikom. Molim zastupnike da se izjasnimo o prijedlozima za izmjene i dopune dnevnog reda. Idemo prvo inicijativa koju je zastupnik Arnaut predložio, da se o njoj izjasnimo. To je: Da se nalaže Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu vanjskih poslova da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative otpočnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država da Nikola Špirić je uključen u javnu korupciju i ostvario korist od iste, uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tjekom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tjekom ovog mandata kao člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Molim vas da se izjasnimo. Od ukupno 32 nazočna – imamo 18 za, 11 protiv, 3 suzdržana. Imamo opću većinu, ali nemamo entitetske većine u Republici Srpskoj. Naknadno izjašnjavanje. Prelazimo na izjašnjavanje o inicijativi gospodina Stevandića, da se u dnevni red današnje sjednice uvrst zaključak kojim se Zastupnički dom Parlamentarne skupštine traži hitno, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ovog zaključka, sazivanje sjednice Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno sigurnosne agencije BiH s ciljem da se detaljno istraže navodi predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije o nezakonitim, proizvoljnom, sistemskom i kontinuiranom praćenju, snimanju, prisluškivanju predsjednika VSTV-a u cilju pravljenja nezakonitih kompilacija i montaža kao navodnih materijala kojim bi se trebale proizvesti personalne promjene u pravosudnom sistemu. Evo molim vas da se izjasnimo o prijedlogu ove točke za dnevni red današnje sjednice. Od ukupno 32 nazočna – za 12, protiv 14, suzdržanh 6. Ne postoji opća većina, ovaj prijedlog za uvrštavnja u dnevni red nije dobio potrebnu većinu. I rekli smo da četvrti prijedlog nije obrazložen u skladu sa Poslovnikom i s njim se, o njemu se ne izjašnjava. Konstatiram nakon izjašnjavanja da 14. sjednica Doma ima dnevni red koji ste dobili uz poziv, uz ove pročitane izmjene i dopune i ove o kojima smo se zapravo izjašnjavali, jer nijedna nije usvojena na današnjoj sjednici. Znači, ostaje samo da sjednica Doma ima dnevni red koji smo dobili uz poziv uz pročitane izmjene i dopune. Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja; 3. Zahtjev zastupnika Saše Magazinovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u sukladu s člankom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2144/20 od 3. 11. 2020. godine; 4. Zahtjev zastupnika Saše Magazinovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u sukladu s člankom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2145/20 od 3. 11. 2020. godine; 5. Zahtjev zastupnika Denisa Zvizdića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima po hitnom postupku, u skladu s člankom 133. Poslovnika, broj: 01- 02-1-2310/20 od 8. 12. 2020. godine; 6. Prijedlog amandmana II, III, IV i V na Ustav Bosne i Hercegovine, predlagatelji: zastupnici iz Kluba SDPBiH, broj: 01-01-1-2070/20 od 20. 10. 2020., s Mišljenjem Ustavnopravnog povjerenstva; 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, predlagatelji: zastupnice Borjana Krišto, Darijana Filipović, Alma Čolo, Nada Mladina i Edita Đapo, broj: 01-02-1-1408/20 od 9. 7. 2020., s Mišljenjem Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava; 8. Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagatelj: Ustavnopravno povjerenstvo Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01/1-50-3-1-13/20, veza broj: 03/7-02-4-367/18 od 16. 9. 2020. (drugo čitanje); 9. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Prijedlogu zastupnika Damira Arnauta za uvrštavanje nove točke u dnevni red 13. sjednice Zastupničkog doma koja glasi: Razmatranje zastupničke inicijative Damira Arnauta kojom se „nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative provede svu potrebnu proceduru prema nadležnim tijelima Republike Hrvatske s ciljem prekategorizacije graničnog prijelaza Gabela Polje za međunarodni putnički promet ili njegovog otvaranja za malogranični promet, a u svakom slučaju otvaranja navedenog graničnog prijelaza za malogranični promet učenika osnovnih i srednjih škola“, broj: 01-50-1-1787/20 od 15. 10. 2020. godine; 10. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Prijedlogu zastupnika Mirka Šarovića za uvrštavanje nove točke u dnevni red 13. sjednice Zastupničkog doma koja glasi: Informacija Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o pokušajima izbornih prijevara putem glasovanja poštom izvan Bosne i Hercegovine, te preduzetim mjerama i planom daljnjih mjera za sprječavanje izbornih prijevara, predlagatelj: zastupnik Mirko Šarović, broj: 01-50-1-2002/20 od 15. 10. 2020. godine; 11. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Prijedlogu zastupnika Dženana Đonlagića za uvrštavanje nove točke u dnevni red 13. sjednice Zastupničkog doma koja glasi: Informacija Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da informira u službenom obliku zastupnike je li tačno da je tajnik Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH odbio potpisati suglasnost da se državnoj instituciji Središnjem izbornom povjerenstvu BiH dade suglasnost na korištenje Velike dvorane za tradicionalno održavanje izborne konferencije za medije te institucije u povodu održavanja Lokalnih izbora 2020, predlagatelj: zastupnik Dženan Đonlagić, broj: 01-50-1-2003/20 od 15. 10. 2020. godine; 12. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Prijedlogu amandmana zastupnice Alme Čolo na Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (predlagatelj: zastupnici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić), broj: 01-02-1-2573/17 od 15. 10. 2020. godine; 13. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Prijedlogu amandmana zastupnika Damira Arnauta, Jasmina Emrića i Saše Magazinovića na Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (predlagatelj: zastupnici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić), broj: 01-02-1-2573/17 od 15. 10. 2020. godine; 14. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagatelj: zastupnik Saša Magazinović, broj: 01-02-1-1769/20 od 15. 10. 2020. (zakon u prvom čitanju); 15. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini, predlagatelj: zastupnik Damir Arnaut, broj: 01-02-1-1805/20 od 15. 10. 2020. (zakon po hitnom postupku); 16. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Prijedlogu izvješća o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018-2021) – Okvirni dokument u 2018. godini, podnositelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1795/20 od 15. 10. 2020. godine; 17. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Zlatana Begića „kojom se zadužuju Vijeće ministara BiH, nadležna ministarstva u Vijeću ministara BiH i druge nadležne institucije/tijela da, u suradnji sa nadležnim u Graničnoj policiji BiH, osiguraju potrebna financijska sredstva za provedbu zakonske procedure potrebne za angažman/zapošljavanje nedostajućeg, odnosno potrebnog broja pripadnika Granične policije BiH, te odgovarajuće opremanje potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima, a s ciljem prikladnog odgovora na probleme proizišle iz migrantske krize”, broj: 01-50-1-1772/20 od 15. 10. 2020. godine; 18. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Zlatana Begića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH da sukladno svojim nadležnostima i propisanim procedurama te u suradnji s drugim nadležnim institucijama, od Europskog suda za ljudska prava u Strazbourgu pribavi službene podatke koji se odnose na točan broj odbačenih i odbijenih priziva građana Bosne i Hercegovine podnesenih ovome sudu u postupcima pokrenutim povodom potraživanja naknade štete proizišle iz počinjenih ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i zločina genocida (uz popis predmeta), te da pribavi službene podatke jesu li (i koji su) predstavnici Bosne i Hercegovine (općenito i u ovom sudu) sudjelovali u postupcima po ovim predmetima na bilo koji način i u bilo kojoj fazi, te kakav je bio njihov stav ili eventualni utjecaj na sadržaj odluka u svakom pojedinačnom predmetu”, broj: 01-50-1-1773/20 od 15. 10. 2020. godine; 19. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Zlatana Begića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo vanjskih poslova BiH da, sukladno svojim nadležnostima te u suaradnji sa drugim nadležnim državnim institucijama i u suradnji sa udrugama građana žrtava zločina na Kapiji, počinjenog 25. svibnja 1995. u Tuzli, kao najvišoj institucionalnoj razini uspostavi kontakt i organizira službene posjete predstavnika udruga žrtava ovog zločina i državnih institucija BiH državama koje su primile brojne ranjenike – žrtve ovog teškog zločina na liječenje i zbrinjavanje, te u suradnji sa udrugama žrtava organizira službeni prijem u Bosni i Hercegovini za predstavnike tih prijateljskih država, kako bi se na taj i druge prigodne načine izrazila zahvalnost Bosne i Hercegovine i njezinih građana prema tim državama i njihovim građanima, s ciljem razvijanja kulture sjećanja i unapređenja međudržavnih odnosa sa prijateljskim državama koje su pružile pomoć i pokazale susretljivost i razumijevanje za Bosnu i Hercegovinu i njezine građane u najtežim trenucima, te kako se sličan zločin više nikada ne bi ponovio”, broj: 01-50-1- 1774/20 od 15. 10. 2020. godine; 20. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Zlatana Begića „za osnivanje Privremenog istražnog povjerenstva Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za pitanje migrantske krize, koje će utvrditi činjenice i prikupiti relevantne informacije u svezi s migrantskom krizom – provođenjem saslušanja odgovornih osoba, izlaskom na teren i na druge načine i o tome podnijeti izvješće Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH s prijedlogom kratkoročnih i dugoročnih mjera iz nadležnosti ovog doma koje bi trebalo preduzeti radi učinkovitog upravljanja ovom krizom, u interesu građana Bosne i Hercegovine i poštivanja njihove sigurnosti i prava i sloboda koja im pripadaju, te u smislu poštovanja najviših međunarodnih standarda zaštite ljudskog dostojanstva, te prava i sloboda migranata”, broj: 01-50-1-1775/20 od 15. 10. 2020. godine; 21. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Zlatana Begića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u suradnji sa Rektorskom konferencijom i Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH te drugim nadležnim institucijama/tijelima/ustanovama u roku od tri mjeseca pripremi i u proceduru za usvajanje uputi izmjene i dopune Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH“, broj: 01-50-1-1815/20 od 15. 10. 2020. godine; 22. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o zastupničkoj inicijativi Zlatana Begića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u suradnji s Parlamentarnom skupštinom BiH, pokrene postupke potrebne za uspostavljanje novog ministarstva u Vijeću ministara BiH – Ministarstva za iseljeništvo“, broj: 01-50-1-1816/20 od 15. 10. 2020. godine; 23. Godišnje revizorsko izvješće o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1910/20 od 29. 9. 2020. godine; 24. Izvješća Ureda za reviziju institucija BiH o financijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godinu: 1) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1040/20 od 29. 5. 2020. godine; 2) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1041/20 od 29. 5. 2020. godine; 3) Izvješće o financijskoj reviziji Arhiva BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1042/20 od 29. 5. 2020. godine; 4) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za poštanski promet BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1051/20 od 29. 5. 2020. godine; 5) Izvješće o financijskoj reviziji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1052/20 od 29. 5. 2020. godine; 6) Izvješće o financijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1053/20 od 29. 5. 2020. godine; 7) Izvješće o financijskoj reviziji Direkcije za europske integracije BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1054/20 od 29. 5. 2020. godine; 8) Izvješće o financijskoj reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1056/20 od 29. 5. 2020. godine; 9) Izvješće o financijskoj reviziji Fonda za povratak BiH za 2019. godinu, broj: 01-16- 1-1057/20 od 29. 5. 2020. godine; 10) Izvješće o financijskoj reviziji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1058/20 od 29. 5. 2020. godine; 11) Izvješće o financijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1059/20 od 29. 5. 2020. godine; 12) Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1060/20 od 29. 5. 2020. godine; 13) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1151/20 od 11. 6. 2020. godine; 14) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za policijsku potporu BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1152/20 od 11. 6. 2020. godine; 15) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1153/20 od 11. 6. 2020. godine; 16) Izvješće o financijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1154/20 od 11. 6. 2020. godine; 17) Izvješće o financijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1171/20 od 11. 6. 2020. godine; 18) Izvješće o financijskoj reviziji Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1172/20 od 11. 6. 2020. godine; 19) Izvješće o financijskoj reviziji Instituta za nestale osobe BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1173/20 od 11. 6. 2020. godine; 20) Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1174/20 od 11. 6. 2020. godine; 21) Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i prometa BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1175/20 od 11. 6. 2020. godine; 22) Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1176/20 od 11. 6. 2020. godine; 23) Izvješće o financijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1177/20 od 11. 6. 2020. godine; 24) Izvješće o financijskoj reviziji Ureda za zakonodavstvo BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1178/20 od 11. 6. 2020. godine; 25) Izvješće o financijskoj reviziji Ustavnog suda BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1- 1179/20 od 11. 6. 2020. godine; 26) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1311/20 od 2. 7. 2020. godine; 27) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1312/20 od 2. 7. 2020. godine; 28) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za promidžbu inozemnih ulaganja u BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1313/20 od 2. 7. 2020. godine; 29) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1314/20 od 2. 7. 2020. godine; 30) Izvješće o financijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1315/20 od 2. 7. 2020. godine; 31) Izvješće o financijskoj reviziji Instituta za mjeriteljstvo BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1316/20 od 2. 7. 2020. godine; 32) Izvješće o financijskoj reviziji Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1317/20 od 2. 7. 2020. godine; 33) Izvješće o financijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari spomen- obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1318/20 od 2. 7. 2020. godine; 34) Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva sigurnosti BiH za 2019. godinu, broj: 01- 16-1-1319/20 od 2. 7. 2020. godine; 35) Izvješće o financijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1320/20 od 2. 7. 2020. godine; 36) Izvješće o financijskoj reviziji Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1321/20 od 2. 7. 2020. godine; 37) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1322/20 od 2. 7. 2020. godine; 38) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1423/20 od 14. 7. 2020. godine; 39) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za javne nabave BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1424/20 od 14. 7. 2020. godine; 40) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1425/20 od 14. 7. 2020. godine; 41) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za sigurnost hrane BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1428/20 od 14. 7. 2020. godine; 42) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1429/20 od 14. 7. 2020. godine; 43) Izvješće o financijskoj reviziji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1430/20 od 14. 7. 2020. godine; 44) Izvješće o financijskoj reviziji Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1431/20 od 14. 7. 2020. godine; 45) Izvješće o financijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1432/20 od 14. 7. 2020. godine; 46) Izvješće o financijskoj reviziji Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1433/20 od 14. 7. 2020. godine; 47) Izvješće o financijskoj reviziji Povjerenstva za koncesije BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1434/20 od 14. 7. 2020. godine; 48) Izvješće o financijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1435/20 od 14. 7. 2020. godine; 49) Izvješće o financijskoj reviziji Pravobraniteljstva BiH za 2019. godinu, broj: 01-16- 1-1436/20 od 14. 7. 2020. godine; 50) Izvješće o financijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1437/20 od 14. 7. 2020. godine; 51) Izvješće o financijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1438/20 od 14. 7. 2020. godine; 52) Izvješće o financijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1439/20 od 14. 7. 2020. godine; 53) Izvješće o financijskoj reviziji Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH za 2019. godinu, broj: 01- 16-1-1440/20 od 14. 7. 2020. godine; 54) Izvješće o financijskoj reviziji Vijeća za državnu pomoć BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1441/20 od 14. 7. 2020. godine; 55) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1523/20 od 24. 7. 2020. godine; 56) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1524/20 od 24. 7. 2020. godine; 57) Izvješće o financijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH za 2019. godinu, broj: 01- 16-1-1525/20 od 24. 7. 2020. godine; 58) Izvješće o financijskoj reviziji Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1526/20 od 24. 7. 2020. godine; 59) Izvješće o financijskoj reviziji Granične policije BiH za 2019. godinu, broj: 01-16- 1-1527/20 od 24. 7. 2020. godine; 60) Izvješće o financijskoj reviziji Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1528/20 od 24. 7. 2020. godine; 61) Izvješće o financijskoj reviziji Instituta za akreditiranje BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1529/20 od 24. 7. 2020. godine; 62) Izvješće o financijskoj reviziji Jedinice za realizaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za 2019. godinu, broj: 01- 16-1-1530/20 od 24. 7. 2020. godine; 63) Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva financija i trezora BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1532/20 od 24. 7. 2020. godine; 64) Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva obrane BiH za 2019. godinu, broj: 01- 16-1-1533/20 od 24. 7. 2020. godine; 65) Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH za 2019. godinu, broj: 01- 16-1-1534/20 od 24. 7. 2020. godine; 66) Izvješće o financijskoj reviziji Ministarstva vanjskih poslova BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1535/20 od 24. 7. 2020. godine; 67) Izvješće o financijskoj reviziji Predsjedništva BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1- 1536/20 od 24. 7. 2020. godine; 68) Izvješće o financijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1537/20 od 24. 7. 2020. godine; 69) Izvješće o financijskoj reviziji Suda BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1538/20 od 24. 7. 2020. godine; 70) Izvješće o financijskoj reviziji Tužiteljstva BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1- 1539/20 od 24. 7. 2020. godine; 71) Izvješće o financijskoj reviziji Uprave za neizravno oporezivanje BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1540/20 od 24. 7. 2020. godine; 72) Izvješće o financijskoj reviziji Ureda za veterinarstvo BiH za 2019. godinu, broj: 01- 16-1-1541/20 od 24. 7. 2020. godine; 73) Izvješće o financijskoj reviziji Visokog sudbenog i tužiteljskog vijećea BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1542/20 od 24. 7. 2020. godine; 74) Izvješće o financijskoj reviziji Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-1543/20 od 24. 7. 2020. godine; 25. Izvješće o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, podnositelj: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-1-1873/20 od 23. 9. 2020. godine; 26. Izvješće o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2019. godinu, podnositelj: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01,02-50-18-1991/20 od 13. 10. 2020. godine; 27. Izvješće o radu Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 01,02-50- 18-2196/20 od 10. 11. 2020. godine; 28. Razmatranje zastupničke inicijative Damira Arnauta kojom se „nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative provede svu potrebnu proceduru prema nadležnim tijelima Republike Hrvatske s ciljem prekategorizacije graničnog prijelaza Gabela Polje za međunarodni putnički promet ili njegovog otvaranja za malogranični promet, a u svakom slučaju otvaranja navedenog graničnog prijelaza za malogranični promet učenika osnovnih i srednjih škola“, broj: 01-50-1-1787/20 od 8. 9. 2020. godine; 29. Razmatranje zastupničke inicijative Predraga Kojovića, Mirjane Marinković Lepić, Damira Arnauta i Aide Baručije kojom se „nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative započne koordinaciju sa nadležnim tijelima entiteta i kantona s ciljem omogućavanja izučavanja nacionalne skupine predmeta svim učenicima koji to žele, upisivanja naziva službenih jezika u Bosni i Hercegovini u svu školsku dokumentaciju u skladu sa nazivima navedenim u Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini (Daytonski sporazum), te ukidanja svih drugih oblika diskriminacije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini, a uzimajući u obzir međunarodne obveze Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1-1797/20 od 9. 9. 2020. godine; 30. Razmatranje zastupničke inicijative Edite Đapo „kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da izmijeni član 12.a) Zakona o državljanstvu na način da se ne zahtijeva odricanje od državljanstva zemalja koje su promijenile svoje zakonodavstvo i dozvoljavaju višestruko državljanstvo (Danska, Norveška, Luksemburg, Češka i druge) ili da se hitno s ovim zemljama zaključi bilateralni sporazum“, broj: 01-50-1-1934/20 od 2. 10. 2020. godine; 31. Razmatranje zastupničke inicijative zastupnika Kluba HDZBiH – HNS „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH prihvaća Deklaraciju Europskog parlamenta od 23. 9. 2008. i Rezoluciju Europskog parlamenta od 2. 4. 2009. i donese Odluku kojom se 23. kolovoza obilježava kao „Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima“, broj: 01-50-1-1949/20 od 5. 10. 2020. godine; 32. Razmatranje zastupničke inicijative Mire Pekić i Branislava Borenovića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u skladu sa člankom 35. Zakona o Vijeću ministara BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), obvezuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana pripremi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ('Službeni glasnik BiH', br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17), kojim bi se smanjila stopa poreza na dodanu vrijednost na sve pružene usluge u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom prometu sa 17 na 5%. Navedena stopa PDV-a od 5% u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom prometu primjenjivala bi se do 31. 12. 2022. godine“, broj: 01-50-1-1965/20 od 8. 10. 2020. godine; 33. Razmatranje zastupničke inicijative Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o načinu korištenja i raspolaganja neperspektivnom nepokretnom vojnom imovinom, na način da se predmetna imovina, u slučaju da se ocijeni da nije potrebna za obavljanje Ustavom, međunarodnim ugovorom i zakonom utvrđenih nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, dodijeli na korištenje i raspolaganje jedinici lokalne samouprave na čijem se teritoriju imovina nalazi, isključivo s ciljem zaštite ove imovine od daljeg propadanja i urušavanja, njezine obnove i rekonstrukcije ili privođenja predmetnog lokaliteta konačnoj namjeni u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom jedinice lokalne samouprave na čijem se teritoriju imovina nalazi, odnosno stavljanja ove imovine u funkciju razvoja lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, broj: 01-50-1-1984/20 od 12. 10. 2020. godine; 34. Razmatranje zastupničke inicijative Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da najmanje jednom mjesečno dostavlja Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ažuriranu informaciju o stanju u Bosni i Hercegovini po pitanju pandemije koronavirusa (COVID-19), uključujući podatke o broju testiranih, zaraženih, izliječenih i preminulih na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, kao i poduzetim mjerama kriznih stožera na svim razinama vlasti, te daljim mjerama koje, u cilju zaštite zdravlja i života građana i saniranja ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID- 19), planira poduzeti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, s posebnim naglaskom na način utroška planiranih proračunskih sredstava namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19)“, broj: 01-50-1-2162/20 od 5. 11. 2020. godine; 35. Razmatranje zastupničke inicijative Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi novi Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine, kako bi se izvršila harmonizacija ovog propisa s novim propisima Europske unije, te kako bi se ovo područje, u smislu međunarodnog prometa i nabae lijekova i medicinskih sredstava uskladilo sa postojećom situacijom uzrokovanom pandemijom koronavirusa (COVID- 19)“, broj: 01-50-1-2163/20 od 5. 11. 2020. godine; 36. Razmatranje zastupničke inicijative Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u što kraćem roku, a ne kasnije od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru revidirani Prijedlog zakona o elektroničkim komunikacijama i elektroničkim medijima u Bosni i Hercegovini, koji će biti usklađen s pravnom stečevinom Europske unije i preporukama Pododbora za inovacije, informacijsko društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo te uz uvažavanje ranijih sugestija iz mišljenja nadležnih institucija“, broj: 01-50-1-2166/20 od 5. 11. 2020.; 37. Razmatranje zastupničke inicijative Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru lex specialis Prijedlog zakona o sprječavanju nezakonitog govora mržnje na internetu, koji će biti usklađen sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava, preporukama i konvencijama Vijeća Europe, pravnom stečevinom Europske unije i s uspješnim praksama zemalja Europske unije koje su zakonski uredile ovo područje“, broj: 01-50-1-2167/20 od 5. 11. 2020. godine; 38. Razmatranje zastupničke inicijative Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, u skladu s nadležnošću utvrđenom člankom 9. stav (2) Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17), pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti okoliša, razvoja i korištenja prirodnih resursa Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1-2170/20 od 5. 11. 2020. godine; 39. Razmatranje zastupničke inicijative Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog okvirnog zakona o Prostornom planu Bosne i Hercegovine za razdoblje od 2020 – 2040. godine, kako bi se na razini Bosne i Hercegovine okvirno utvrdile dugoročne osnove organizacije, uređenja, korištenja i zaštite prostora Bosne i Hercegovine u skladu sa njezinim prirodnim, ekološkim i kulturnim potencijalima“, broj: 01-50-1-2171/20 od 5. 11. 2020. godine; 40. Razmatranje zastupničke inicijative Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u što kraćem roku, a ne kasnije od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative, sukladno Zakonu o statistici Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 26/04 i 42/04), pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Bosni i Hercegovini, kako bi se navedeni popis, sukladno međunarodnim standardima, mogao obaviti najkasnije do 2023. godine“, broj: 01-50-1-2173/20 od 5. 11. 2020. godine; 41. Razmatranje zastupničke inicijative Denisa Zvizdića „kojom Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o službenom vremenu u Bosni i Hercegovini, kako bi se pravovremeno realizovale obveze iz Programa rada Vijećea ministara Bosne i Hercegovine za 2020. godinu“, broj: 01-50-1-2174/20 od 5. 11. 2020. godine; 42. Razmatranje zastupničke inicijative Nenada Nešića „kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 15 dana dostavi Zastupničkom domu PSBiH informaciju o preduzetim mjerama u 2020. godini na saniranju ekonomskih šteta nastalih usljed pandemije COVID- 19“, broj: 01-50-1-2177/20 od 5. 11. 2020. godine; 43. Razmatranje zastupničke inicijative Damira Arnauta „kojom se Vijeću ministara Bosne i Hercegovine nalaže da u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, kojim će se uspostaviti sustav preferencijalnog, instant-drugi-krug glasovanja za izbor načelnika/gradonačelnika općina i gradova u BiH, kao i za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, te kojom se od nadležnih entitetskih tijela traži da u istom roku pripreme i usvoje izmjene i dopune relevantnih entitetskih zakona u dijelovima koji se tiču izbora načelnika/gradonačelnika, s ciljem uspostavljanja navedenog načina i sustava njihovog izbora“, broj: 01-50-1-2206/20 od 13. 11. 2020. godine; 44. Razmatranje zastupničke inicijative Edite Đapo ''da Ministarstvo civilnih poslova BiH uskladi Zakon o jedinstvenom matičnom broju sa Odlukom Ustavnog suda BiH broj U 3/11, Ustavom Federacije BiH i ustavima kantona'', broj: 01-50-1-2261/20 od 23. 11. 2020. godine. 45. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (Amandman iz Kigalija), broj: 01,02-21-l-2269/20 od 24. 11. 2020.; 46. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke, Zajednički europski fond za Zapadni Balkan / WB-IG-O2- BIH-TRA-06, ,,Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina – putna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica I. Tarčin-Ivan“, broj: 01,02-21-l-2280/20 od 26. 11.2020.; 47. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekt energetske učinkovitosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-2288/20 od 27.11.2020.; 48. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (GrCF2 W2 – Projekt energetske učinkovitosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant iz Regionalnog programa energetske učinkovitosti za Zapadni Balkan (REEP), broj: 01,02-21-l-2308/20 od 1. 12. 2020.; 49. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu i Amandmana 7. na Ugovor o financiranju od 27. 2. 2006. izmedu KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Vijeće ministara BiH (primatelj), u iznosu od 5.000.000,00 eura za projekt Ublažavanje utjecaja Covida-19 na mikro, mala i srednja poduzeća (MICMSME) putem Europskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH), potpisanog 27. listopada 2020. i 29. listopada 2020. u Sarajevu i Frankfurtu na Majni, broj: 01,02-21-1- 2332/20 od 3. 12. 2020. Sad prelazimo na točku jedan, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine