Govor

Uvaženi zastupniče, Vi ste zloupotrijebili poslovničku odredbu, poslovnička odredba se odnosi na vođenje sjednice i ova stvar o kojoj ste govorili je regulirana Poslovnikom. Hvala lijepa, a svi drugi i održavanje sjednice i sve druge radnje su regulirane Poslovnikom i nema potreba da nas neko na to posebno opominje. Nenad Nešić, povreda Poslovnika.