Govor

Hvala predsjedavajuća. U vezi ove inicijative koju je predložila kolegica Baručija, dakle član 154. Poslovnika podrazumijeva, odnosno nalaže da ukoliko postupite po proceduri kako ste predložili, da najkasniji datum kad možemo imati sjednicu vezanu za izglasavanje povjerenja Vijeću ministara će biti 8. ili 9. januar i ja u tom slučaju molim da se držite striktno tih rokova, da ne bi o ovome odlučivali dvadeset i nekog januara, zato što je tako nekom lakše. Ja i dalje sugeriram, Dom može zaključkom se odnositi prema Poslovniku kako je to propisano, da se o ovome glasa danas, da to raspravimo danas. Ukoliko istrajete na svom, neću reći tumačenju koje je ok, nego na prijedlogu koji ste dali, onda vas molim da se ovdje nađemo najkasnije do 8. ili 9. janura kako je to Poslovnikom propisano i da smijenimo ovo Vijeće ministara. Hvala.