Govor

Zahvaljujem zatupniku. Sledeći za raspravu javio se zastupnik Nenad Nešić, imate riječ.