Govor

Hvala zastupnici. Sljedeći za raspravu se javio Nenad Stevandić, zastupniče imate riječ.