Govor

Zahvaljujem zastupniku Arnautu. Za riječ se javila zastupnica Aida Baručija, imate riječ zastupnice.