Govor

Hvala predsjedavajuća. Evo Klug Naša stranka – Nezavisni blok predlaže tačku dnevnog reda – Poslanička inicijativa „kojom se nalaže Ministarstvu pravde BiH, Ministarstvu vanjskih poslova BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijetive otpočnu proceduru traženja diplomatskim i drugim prikladnim kanalima informacija i dokumentacije od nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od iste, usključujući i ostvarivanje, citiram: „ ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija, ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH“, citiram Ambasadu SAD-a. Klub je ovu inicijativu dostavio u proceduru 28.09.2020. godine, ona je danas skinuta sa dnevnog reda, jer Komisija za vanjske poslove nije dala mišljenje, iako se Komisija za vanjske poslove jutros sastala da da mišljenje o ratifikaciji međunarodnih sporazuma o zajmu uglavnom, a onda je razbijen kvorum prije nego što se moglo odlučivat o ovoj inicijativi. Međutim, ja podsjećam da je ova inicijativa predložena 28.09.2020. godine, Komisija za vanjske poslove je imala cijeli oktobar, cijeli novembar i evo gotovo pola decembra da se sastane i razmotri to. Međutim Komisija za vanjske poslove je prvo se trebala sastat u ponedjeljak ove sedmice, pa u utorak, pa se sastala jutros deset minuta prije sjednice Doma i onda razbila kvorum prije nego što se o ovome moglo odlučicati. Stoga je jedini mogući način da se ovo nađe na dnevnom redu, uzimajući u obzir je li, dvoipomjesečne opstrukcije i ovo što sam sad rekao vezano za današnju sjednicu, da se predloži kao tačka dnevnog reda na početku sjednice Doma kako je Poslovnik to propisao. Hvala.