Govor

Hvala ministru obrane na odgovoru. Da li zastupnica želi komentirati? Imate riječ, izvolite.