Govor

Riječ dajem zastupnici Mirjani Marinković-Lepić. Izvolite zastupnice.