Govor

Pošto je Poslovnikom propisano da vi postavljate pitanja, ja imam dvije minute i onda ćete vi biti nezadovoljni i ne vidim svrhu ovo što je bilo vezano za naručenost, revizorsko izvješće, sve je to isto, sve to isti ljudi rade i ovaj ponavljaju neke stvari. Za stranačke šefove ne znam, ja gospodine Arnaut znate li Vi ko Vam je sad taj stranački šef? Ali da završim i suzdržim se od svega uokviriću se u dvije minute. Odluku o otvrđivanju Globalnog fiskalnog okvira donosi Fiskalno vijeće, samu rashodovnu stranu proračuna utvrđuje Parlamentarna skupština BiH na prijedlog Predsjedništva BiH, istovremeno izvješće o izvršenju proračuna na tromjesečnoj razini podnosi Ministarstvo financija Vijeću ministara i ovoj Parlamentarnoj skupštini. Parlamentarna skupština razmatra izvješće o izvršenju proračuna, pitanje mi je totalno jasno, ali Vi dugo sudjelujete u radu Parlamenta i znate da se novac ne može obojiti ulazni, izlazni, znate koliki je naš proračunski okvir, znate da jednostavno je on toliki koliki jest i da mi s mukom zatvaramo svaku godinu, a u odlučivanju o utrošku sredstava odlučuje na kraju Parlamentarna skupština na prijedlog Predsjedništva BiH. Hvala.