Govor

Odgovor predsjedatelj, ministar finacija i trezora, gospodin Bevanda. Izvolite.