Govor

Hvala predsjedavajuća, pozdravljam sve prisutne. U prethodnom razdoblju Agencija za lijekove pripremila je Prijedlog odluke o popisu esencijalnih lijekova u BiH i pribavila pozitivna mišljenja od relevantnih institucija, izuzev mišljenja Ministarstva finansija i trezora. Naime i pored više upućenih urgencija kojima se traži mišljenje Ministarstva i ukazuje na važnost donošenja odluke o esencijalnom popisu lijekova u BiH, Agencija nije dobila povratnu informaciju, uz upućene ugrencije ukazivala je na važnost esencijalnog popisa lijekova na zdravstveni i socijalni sistem u BiH. Članom 33. Poslovnika o radu Savjeta ministara definisan je vremenski rok za davanje mišljenja i ono iznosi 10 dana od dana prijema materijala, ukoliko se radi o hitnim materijalima koji, u kojima treba podnijeti i hitno, dakle, zauzeti stav, organi su dužni dati mišljenje odmah. Moje pitanje ministru glasi – Zašto dovodite u pitanje dostupnost lijekova sa Esencijalne liste građanima BiH? Hvala.