Govor

Hvala lijepa. Riječ dajem zastupnici Aidi Baručiji. Izvolite zastupnice.