Govor

Hvala ministru. Da li zastupnik želi komentirati odgovor? Imate riječ.